loader image
Even geduld aub
Hoofdstuk 2 Van 8
In uitvoering

Opbouw van de opleiding

Sessie 1 | Een integraal perspectief op ondernemen

Het programma start met een kennismaking met Coherence, een gedachtengoed waarmee je alle aspecten van een onderneming kunt ordenen en overzichtelijk in beeld kunt brengen. Je leert hoe Coherence werkt als een krachtig raamwerk, waarmee je inzicht en overzicht creëert en ingangen vindt voor effectieve ontwikkeling.

We maken daarbij meteen de vertaalslag naar jouw eigen praktijk. We staan stil bij de impuls achter jouw ondernemerschap en de waarde die je daarmee creëert voor je klanten. Waarom ben je jouw onderneming begonnen? Hoe kijk je naar de toekomst? Waar zit jouw drive en welke impact wil je maken?

Sessie 2 | Mijn hele onderneming in beeld

In sessie 2 duiken we nog iets dieper in de praktijk van je bedrijf. We kijken naar ‘hoe het werkt’ in jouw onderneming en naar de resultaten die je behaalt. We brengen je businessmodel in beeld, kijken hoe de operatie functioneert en zien welke vraagstukken hier spelen. Ook gaan we in op de sturing van je onderneming. We zoomen in op de visie en het onderscheidend vermogen, staan stil bij het leiderschap en kijken naar de strategische keuzen die je maakt.

Sessie 3 | Ik als ondernemer

De derde sessie draait om jou als ondernemer. Jij bent immers de dragende kracht achter de waarde die je creëert voor je klanten en de ambities die je met je onderneming wilt realiseren.

We kijken daarbij vooral naar wat jou als ondernemer typeert. Heb je een sterke koopmansgeest of ben je iemand die kan inspireren en groot kan denken? Ben je een visionair met gevoel voor de tijdgeest of ben je een echte vakman die staat voor z’n vak en de kwaliteit die hij levert?

Met oefeningen en theorie werp je een nieuw licht op je krachten en kwaliteiten en leer je wat dit zegt over bijvoorbeeld ondernemerschap, samenwerking en innovatiekracht.

Ook staan we deze sessie stil bij wat je belangrijk vindt en welke waarden je daarbij hoog in het vaandel hebt. Hiermee word je je bewust van de eigen kleur van jouw onderneming en hoe de waarden als verbindend werken voor jezelf, je klanten en je medewerkers.

Sessie 4 | Richting aan ontwikkeling

In de vierde sessie brengen we de inzichten uit de voorgaande sessies samen tot een integraal beeld. Door de perspectieven over je onderneming en je eigen rol daarin met elkaar te verbinden, geef je scherpte aan je doelen en zie je wat nodig is om deze daadwerkelijk te realiseren. Dit geeft je concrete handvatten voor het vaststellen van je strategische speerpunten, richtingen voor verdere ontwikkeling en versterking van je eigen leiderschap.